Good Profit

首頁 arrow MPR產品

 

一觸即發聲,簡單易用。

 MPR-1022B

MPR- 1031

 

 

 

 

MPR閱讀小象使用小貼士 

如何充電? 

 

 透過電腦:

 開啟閱讀筆電源,然後按著底部的“-()號鍵,用 USB線連接到電腦上。紅燈閃動,表示閱讀筆正在充電,充電完畢,會亮綠燈。  

 

 

 

 透過充電器:

 

USB線連接充電器,接入插頭。將開關鍵撥至“on” ,紅燈便會閃動。 

 

四至五小時可完成充電。

 

 

 

 

 

 

登入


遺失密碼
尚未註冊? 註冊
      如何充電?